Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka JPK. 

Zmiany w KRS

Obsługa Spółek w systemie S24:

 • zmiana składu zarządu i wspólników,
 • dodawanie i usuwanie prokurentów,
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki,
 • zmiana nazwy spółki,
 • zmiana adresu siedziby,
 • zmiana kodów PKD,
 • zmiana kapitału zakładowego spółki,
 • tworzenie uchwał.