Złożenie sprawozdania finansowego za 2023 r. do KRS
instrukcja krok po kroku

Terminy sprawozdawcze za 2023 r.

 • 31 marca 2024 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • 30 czerwca 2024 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • 15 lipca 2024 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.
Terminy sprawozdawcze za 2022 r.
Przygotowanie plików sprawozdania finansowego za 2022 r.

Przygotowanie plików sprawozdania finansowego za 2023 r.

 • Twoja księgowa przesłała do Ciebie podpisane elektronicznie przez biuro rachunkowe pliki sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • Jeśli chcesz zapoznać się z plikiem XML, należy wejść na stronę wizualizacji dokumentu, która dostępna jest pod adresem:
  https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step11-visualisation
 • Sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez Zarząd Spółki Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Podpisanie Profilem Zaufanym możliwe jest pod adresem:
  https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
  Podpisanie podpisem kwalifikowanym dostępne jest poprzez oprogramowanie dostawcy podpisu kwalifikowanego
 • Podpisać należy plik XML, który w sobie zawiera Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz Sprawozdanie z działalności, a także Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2023 r.
 • Podpisane pliki zapisz na dysku komputera.

Składanie sprawozdania w KRS

 1. Wejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
 2. Zaloguj się na swoje konto lub zarejestruj się
 3. Wybierz: przygotowanie i składanie zgłoszeń
 4. Wybierz: dodaj zgłoszenie
 5. Wpisz numer KRS spółki i kliknij „Szukaj”
 6. Zjedź na dół strony i kliknij „Dalej>”
 7. W polu „Nazwa robocza zgłoszenia” wpisz Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
 8. W polach „Data od” i „Data do” wybierz okres za jaki składane są dokumenty
 9. W polu „Wybierz rodzaj zgłoszenia” wybierz składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych
 10. Kliknij przycisk „Dodaj dokument”
 11. Wpisz datę sporządzenia sprawozdania finansowego
 12. W polu „Rodzaj dokumentu” wybierz Roczne sprawozdanie finansowe
 13. W części „Plik dokumentu” kliknij przycisk „+ Wybierz plik” i dodaj podpisany wcześniej plik z rozszerzeniem XML
 14. Po dodaniu pliku kliknij przycisk Zapisz
 15. Ponownie kliknij przycisk „Dodaj dokument”
 16. Wpisz datę sporządzenia sprawozdania z działalności (ta sam jak w punkcie powyżej)
 17. W polu „Rodzaj dokumentu” wybierz Sprawozdanie z działalności
 18. W części „Plik dokumentu” kliknij przycisk „+ Wybierz plik” i dodaj podpisany wcześniej plik z rozszerzeniem XML
 19. Po dodaniu pliku kliknij przycisk Zapisz
 20. Ponownie kliknij przycisk „Dodaj dokument”
 21. W polu „Data sporządzenia dokumentu” wpisz datę z jaką podpisana została Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
 22. W polu „Rodzaj dokumentu” wybierz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 23. W części „Plik dokumentu” kliknij przycisk „+ Wybierz plik” i dodaj podpisaną przez Zarząd Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 24. Po dodaniu pliku kliknij przycisk Zapisz
 25. Zjedź na dół strony i kliknij „Dalej>”
 26. Zaznacz „Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe”
 27. Zaznacz „Oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”
 28. Zjedź na dół strony i kliknij „Dalej>”
 29. Kliknij „Zapisz”
 30. Kliknij „Weryfikuj zgłoszenie”
 31. Kliknij w „kwadracik” obok nazwiska osoby, która będzie podpisywała zgłoszenie do KRS i wybierz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.
 32. Po podpisaniu zgłoszenia klikamy „Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”
Składanie sprawozdania w KRS
Biuro rachunkowe w warszawie rozliczające VAT metodą kasową

Potrzebujesz pomocy w złożeniu sprawozdania finansowego?

Prowadzimy księgowość dla firm od 20212 roku. Swoje usługi świadczymy w tradycyjny, papierowy sposób, ale również całkowicie elektronicznie. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania, a nasi pracownicy to specjaliści w zakresie pełnej i uproszczonej księgowości, kadr i płac i prawa.

Scroll to Top