Zmiany w KRS

Obsługa Spółek w systemie S24:

  • zmiana składu zarządu i wspólników,
  • dodawanie i usuwanie prokurentów,
  • zmiana sposobu reprezentacji spółki,
  • zmiana nazwy spółki,
  • zmiana adresu siedziby,
  • zmiana kodów PKD,
  • zmiana kapitału zakładowego spółki,
  • tworzenie uchwał.