Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego:

  • księgowanie dokumentów uproszczonej ewidencji ryczałtu,
  • naliczanie podatku zryczałtowanego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Rozliczanie podatku VAT:

  • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
  • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
  • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
  • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
  • rozliczanie proporcji VAT,
  • wysyłka pliku JPK.