Obsługa kadr i płac Warszawie

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnionymi pracownikami:

 • tworzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich, szkoleń BHP i zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków,
 • naliczanie i sporządzanie listy płac,
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
  (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R,),
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do ZUS
  (raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7).