Analizy i doradztwo

Doradzamy na każdym etapie współpracy:

  • doradztwo w zakresie finansów i rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  •  sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych/leasingowych,
  • doradztwo w zakresie leasingów, opracowania studiów opłacalności oraz możliwości inwestycji,
  • analiza systemów finansowych, organizacji i zarządzania,
  • projektowanie i wdrażanie projektów biznesowych,
  • doradztwo w zakresie oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie firmy,
  • doradztwo w zakresie rozwiązań organizacji pionów księgowo-finansowych,
  • kontrola wewnętrzna.