Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka JPK. 

Rejestracja spółek i działalności

Oferujemy Państwu naszą pomoc przy rejestracji spółek (z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich) oraz działalności gospodarczych. Spośród szerokiego wachlarza usług mogą Państwo swobodnie wybierać te, które odpowiadają Państwa oczekiwaniom:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej oraz formy opodatkowania,
 • pomoc w wyborze PKD,
 • sporządzenie stosownych dokumentów rejestracyjnych (w tym wpis do CEIDG)
 • rejestracja spółki w KRS,
 • zgłoszenie do ZUS (zarejestrowanie jako płatnika składek),
 • zgłoszenie do US (uzyskanie NIP, rejestracja jako czynny podatnik VAT i VAT-UE),
 • zgłoszenie do GUS (uzyskanie REGON),
 • organizacja spotkania z notariuszem oraz obecności tłumacza przysięgłego,
 • adres do rejestracji spółki (sprawdź szczegóły)
 • usługę w trybie PRIORYTET umożliwiającą powstanie gotowej do pracy spółki.

 

Dla osób, które zdecydują się powierzyć nam prowadzenie księgowości przygotowaliśmy preferencyjne warunki świadczenia usług rejestracyjnych.