Rejestracja spółek i działalności

Oferujemy Państwu naszą pomoc przy rejestracji spółek (z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, cywilnych, partnerskich) oraz działalności gospodarczych. Spośród szerokiego wachlarza usług mogą Państwo swobodnie wybierać te, które odpowiadają Państwa oczekiwaniom:

  • pomoc przy wyborze formy prawnej oraz formy opodatkowania,
  • pomoc w wyborze PKD,
  • sporządzenie stosownych dokumentów rejestracyjnych (w tym wpis do CEIDG)
  • rejestracja spółki w KRS,
  • zgłoszenie do ZUS (zarejestrowanie jako płatnika składek),
  • zgłoszenie do US (uzyskanie NIP, rejestracja jako czynny podatnik VAT i VAT-UE),
  • zgłoszenie do GUS (uzyskanie REGON),
  • organizacja spotkania z notariuszem oraz obecności tłumacza przysięgłego,
  • adres do rejestracji spółki (sprawdź szczegóły)
  • usługę w trybie PRIORYTET umożliwiającą powstanie gotowej do pracy spółki.

Dla osób, które zdecydują się powierzyć nam prowadzenie księgowości przygotowaliśmy preferencyjne warunki świadczenia usług rejestracyjnych.