Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka JPK. 

Import dokumentów

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi (oprogramowanie i technologia OCR) jesteśmy w stanie znacząco skrócić czas potrzebny na ręczne wprowadzanie dokumentów.

 • importujemy dokumenty ze wszystkich dostępnych na rynku programów księgowych,
 • technologia OCR najnowszej generacji importuje do naszego systemu wszystkie dokumenty, nawet zdjęcie faktury przesłane przez wiadomość MMS,
 • dodatkowy moduł kontrolny stoi na straży poprawności danych,
 • udostępniamy bezpłatnie chmurowy program do wystawiania faktur, z którego również elektronicznie importujemy dane.

 

Dzięki technologii importu dokumentów księgowych znacząco skracamy czas poświęcony na wprowadzenie dokumentów do systemu. Przekłada się to na czas, w którym możemy jeszcze lepiej poznać specyfikę danej firmy i proponować rozwiązania.