Import dokumentów

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi (oprogramowanie i technologia OCR) jesteśmy w stanie znacząco skrócić czas potrzebny na ręczne wprowadzanie dokumentów.

  • importujemy dokumenty ze wszystkich dostępnych na rynku programów księgowych,
  • technologia OCR najnowszej generacji importuje do naszego systemu wszystkie dokumenty, nawet zdjęcie faktury przesłane przez wiadomość MMS,
  • dodatkowy moduł kontrolny stoi na straży poprawności danych,
  • udostępniamy bezpłatnie chmurowy program do wystawiania faktur, z którego również elektronicznie importujemy dane.

Dzięki technologii importu dokumentów księgowych znacząco skracamy czas poświęcony na wprowadzenie dokumentów do systemu. Przekłada się to na czas, w którym możemy jeszcze lepiej poznać specyfikę danej firmy i proponować rozwiązania.