Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka JPK. 

Dofinansowania PFRON

Obsługa pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w PFRON:

 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzanie wniosków INF-D-R, INF-D-Kz,
 • obsługa i realizacja dofinansowania z PFRON,
 • prowadzenie dokumentacji PFRON poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).