Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT.

Rozliczanie podatku VAT:

 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-EU,
 • rozliczanie proporcji VAT,
 • wysyłka JPK. 

Bezpieczeństwo danych

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi chmurowych dostęp do naszego serwera jest chroniony przez najnowsze technologie, a kopie bezpieczeństwa wykonywane co 30 minut przez całą dobę i przechowywane są w 3 niezależnych od siebie lokacjach.

 • brak fizycznego serwera w biurze to bezpieczeństwo przed kradzieżą,
 • szyfrowane połączenia,
 • zaawansowana polityka wymuszająca zmiany haseł,
 • mocny procesor i szybkie dyski SSD.