Kadry i Płace

 

Świadczona przez nas opieka kadrowo-płacowa zwiera:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, aneksów i wypowiedzeń,
 • rozliczanie urlopów i zasiłków,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie list wypłat,
 • prowadzenie ZUS,
 • naliczanie podatku dochodowego od pracowników,
 • sporządzanie PIT-4R, PIT-11, PIT-8a,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • swobodny dostęp do dokumentów kadrowych oraz efektów pracy,
 • sporządzanie comiesięcznych raportów, prezentujących taki rodzaj danych, jaki oczekuje przedsiębiorca (np. zyskowność każdego z pracowników),
 • ocenę umów z pracownikami pod względem prawa podatkowego, prawa pracy i ryzyka gospodarczego,
 • optymalizację podatkową i ZUS oraz ocenę ryzyka, czyli przedstawienie możliwych rozwiązań kadrowych oraz ich mocnych i słabych stron.
 • Wszystkie powyższe usługi świadczymy w jednej, jasno określonej cenie, bez ukrytych, dodatkowych kosztów.

  Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby przedsiębiorcy i ich pracownicy pozytywnie oceniali naszą pracę. Jednakże, jeżeli nie będą Państwo usatysfakcjonowani, zawsze mogą Państwo rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.