Dofinansowania PFRON

 

Skutecznie pozyskujemy dla przedsiębiorców środki z PFRON. Naszą skuteczność potwierdza fakt, że nie pobieramy wynagrodzenia za nasza pracę, jeśli nie przyniesie ona wymiernego efektu dla przedsiębiorcy. Możliwości wsparcia finansowego z PFRON jest wiele, a firma nie musi posiadać statusu zakładu pracy chronionej:

  • comiesięczne dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego – do 75% kosztów,
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy – do 100% kosztów, w tym koszty związane z adaptacją lokalu,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – do 100% kosztów, w tym stworzenia całkowicie nowego stanowiska pracy i adaptacji lokalu (do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia),
  • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego – do 80% kosztów,
  • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
  • zwolnienie z wpłat na PFRON.