Skontaktuj się z nami

ADRES:

AP Księgowość Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 107

02-797 Warszawa

AP Księgowość Sp. z o.o.

Siedziba główna: m.St. Warszawa

NIP: 951-24-25-345

REGON: 366119170

KRS: Sąd rejonowa dla m.St. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000653856

TELEFON:

(+48) 22 668 82 28

(+48) 502 754 707